2013.02.19 | Сонин: Зууны мэдээ

Сонгинохайрханы гэр хорооллыг ингэж төлөвлөнө

Улаанбаатар хотынхон “G” хороолол хэмээн нэрийддэг газрууд удахгүй төрхөө өөрчилж амины сууцтай хороолол болж мэдэхээр байна. Нийслэлийн удирдлагууд гэр хорооллын нутагт эхний төлөвлөлт хийх долоон хэсгийн байршлыг тогтоож удахгүй ажил эхлүүлэхээр зэхсэн билээ. Энэ удаа Сонгинохайрхан дүүргийн 5,6,7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ханын материал орчмын 130 га талбайд төлөвлөлт хэрхэн хийх байгаа мэдээллийг хүргэе.Тэнд оршин суугаа айл, албан газрууд дөрөв дүгээр сарын 1-н буюу дахин төлөвлөлтийн ажил эхэлтэл газраа өмчлөх, эзэмших, ямар нэг хүний нэр дээр шилжүүлэг хийхийг хотын захиргаанаас хориглосон юм.

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Төсөв  /тэрбум.төг/

1

СХД-ийн 5, 6, 7-р xoроонд дулааны хангамжийн шинэ эх үүсвэр барьж байгуулах

4.9

2

СХД-ийн 5, 6, 7-р xoроонд дулааны шугамыг өргөтгөн шинэчлэх /ф400 мм, 617 метр, Ф200/300-400 мм болгох, 9831 метр /

10.3

3

СХД-ийн 5, 6, 7-р xoроонд  цахилгааны хаалттай дэд өртөө /ХТП/ -г 3 комплектийг барьж байгуулах, 6 кВ-н 6 км агаарын шугамыг кабелд шилжүүлэх •

0.7

4

СХД-ийн 5, 6, 7-р xoроонд  дэвэр усны шугамыг барьж байгуулах /ф 110-400, 5535 метр/

1.9

5

СХД-ийн 5, 6, 7-р xoроонд бохир усны шугам барьж байгуулах /ф150-300, 1544 метр/

1

6

СХД-ийн 5, 6, 7-р xoроонд дулааны гол шугамын өргөтгөл, шинэчлЭл хийх /БҮК-ийн салаа. ф800-1800/

6

7

СХД-ийн 5, 6, 7-р хороонд Ханын материал орчмыи хорооллын  ХЕТ-ний дагуу баригдах 960 хүүхдийн 3 сургуулийн барилга

11.7

8

СХД-ийн 5, 6, 7-р хороонд Ханын материал орчмын хорооллын ХНТ-ний дагуу баригдах 200 хүүхдийн 3 цэцэрлэгийн барилга

3.3

9

СХД-ийн 5, 6, 7-р хорооны нутаг дэвсгэрг Ханын материал орчмын хороолын ХЕТ-ний дагуу ф250-500-ийн голчтой 1.88 км шугам, 5 далаан яамжуулах төв, цэвэр усны ф150-300-ийн голчтой 6.З кмшугам, ф200-400-ийн голчтой 2.5 км Бохир усны шугам, 8.2 км цахиЛгаан дамжуулах шугам, цаХилгааны 2 хуваарилах байгууламж, 18 ком хаалттай дэд өртөө барих

16.3

10

Дүн - СХД-ийн 5,6,7-р хороо

56.1