Нямбаатар.Х 2015.02.12 | Телевиз: Eagle TV

Х.Нямбаатар: Иргэдийн оролцоо сул байна

Х.Нямбаатар: Иргэдийн оролцоо сул байна
СХД -ын ИТХ дарга Х.Нямбаатар
Хууль эрх зүйн зохицуулалт байгаа хэдий ч иргэдийн оролцоо сул байна. Яг анхан шатанд ажиллаж байгаа таны хувьд дүүрэг дээр иргэдийн оролцоо яг ямар хэмжээнд байна вэ  байна вэ ?

2012 оноос эхлэн шууд ардчилал иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр шинэчлэлийн засгийн газар болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгч тодорхой ажлуудыг санаачилж хийж байна. Иргэдийн оролцооны хувьд тэр бүр хангалттай байж чаддаггүй.

Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа засаг захиргаа нэгжийн хуулийн хүрээнд хорооны иргэдийн нийтийн хурлууд нь шууд оролцооны анхдагч хэлбэр болж явдаг. 2014 оны 01 дүгээр сарын 01 нээс үйлчилж эхэлсэн Монгол улсын төсвийн тухай хуулиар иргэдийн шууд оролцоог хангах тодорхой хэдэн зохицуулалт орж ирсэн. 

Үргэлжлэлийг бичлэгээс үзнэ үү