Улаан.Ч 2016.10.06

Ч.Улаан: Хуулийн төслийг төсөвтэй хамт хэлэлцэж болоогүй юм уу?

УИХ-ын гишүүн Ч.Улаан

Байнгын хорооны хуралдаан

УИХ-ын гишүүн Ч.Улаан: Энэ хууль бол төсвийн төслийг дагаж өргөн мэдүүлж байгаа хууль, үүнийг хэлэлцэх нь гарцаагүй. Төсвийнхээ бодлоготой уяалдуулж шийдвэрлэх ёстой.

Би нэг зүйл тодруулах гээж байгаа юм. Өмнө нь төсөв хэлэлцдэг дэг тогтсон жишиг байна шүү дээ. Эхлээд төсвөө их хурал дээр хүлээн авч дараа нь төсвийг дагуулж болон дагалдаж орж байгаа хуулиудаа хэлэлцдэг.

Шинэ журамд яагаад шилжчих вэ төсвөө бид аваагүй байна. Энэ нь чинь төсөвтэй холбоотой л хууль юм.

Ж.Ганбат: Хуулийг өргөн барьснаар төсөвт нөлөөлөл байхгүй