Мөнх-Оргил.Ц 2016.11.16 | Хэвлэл мэдээллийн алба: УИХ

Далайд гарцгүй орнууд “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”-т нэгдэнэ

Далайд гарцгүй орнууд “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”-т нэгдэнэ

УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил “Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Протокол (Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр)-д нэгдэн орох тухай” хуулийн төслийг Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өнөөдөр (2016.11.15) өргөн барилаа.

2003 онд Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орнуудын Сайд нарын 5 дахь удаагийн Бага хурлаар Монгол, Парагвай, Боливи зэрэг далайд гарцгүй орнууд “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”-ийг санаачилжээ. Улмаар 2013 онд Сайд нарын 9 дэх удаагийн Бага хурлаар Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протокол болон түүний хавсралт болох Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг хэлэлцэн тохирсон байна.

Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орнуудын гуравны хоёр буюу 110 гишүүн орон нэгдэн орсноор уг хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд одоогоор гишүүн 164 орноос 96 нь нэгдээд байгаа аж.

Хэлэлцээрт нэгдэн орсноор Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын хөгжлийн түншүүдээс дэмжлэг туслалцаа авах хууль ёсны эрх баталгаажих, өөрийн чадавхиа бэхжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх, гадаад худалдааны зардлаа бууруулж, экспортыг нэмэгдүүлэх, авто болон төмөр замын дэд бүтцийн сүлжээг сайжруулж, зардлыг бууруулах, төсөл хөтөлбөрөөр дамжуулан худалдаа болон тээврийг хөнгөвчлөх зэрэг ач холбогдолтой ажээ.

Тиймээс энэхүү хэлэлцээрийг анхлан санаачлагч орны нэгийн хувьд хэлэлцээрт нэгдэн орох нь зүйтэй гэж үзэж, “Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Протокол (Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр)-д нэгдэн орох тухай” хуулийн төслийг боловсруулсан байна.