Энхболд.М 2017.03.29 | Сайт: Vip76.mn

Харилцан ойлголцолын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдын Япон Улсад хийж буй албан ёсны айлчлалын хүрээнд Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хороо, Япон Улсын Санхүүгийн үйлчилгээний агентлагийн хооронд Харилцан ойлголцлын Санамж бичиг үзэглэв.

Санамж бичигт Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга С.Даваасүрэн, Японы Санхүүгийн үйлчилгээний агентлагийн дарга Нобүчика Мори нар гарын үсэг зурлаа.

Уг Санамж бичигт Монгол Улсад хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхээс гадна санхүүгийн бусад зах зээл болох даатгал, банк бус санхүүгийн болон хадгаламж зээлийн хоршоодын чадавхийг бэхжүүлэх, хил дамнасан санхүүгийн үйлчилгээг өргөжүүлэх, үнэт цаасны зах зээлд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг өргөн хүрээний асуудлууд тусгалаа олжээ.

Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Японы Санхүүгийн үйлчилгээний агентлаг хоорондын хамтын ажиллагаа 3 жилийн өмнөөс эхэлсэн бөгөөд СЗХ-ны мэргэжилтнүүдийг давтан сургах, мэргэшүүлэх, чадавхижуулахад энэ хамтын ажиллагаа үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг тус хорооны дарга, доктор С.Даваасүрэн онцлон тэмдэглэв.     

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Сувд