Энх-Амгалан 2017.04.11 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Сүхбаатар салбар жилийн уулзалт - Татварын баяр зохион байгууллаа

Сүхбаатар салбар жилийн уулзалт - Татварын баяр зохион байгууллаа

  ММНБИ-ийн Сүхбаатар салбар уламжлалт Жилийн уулзалт-Татварын баяраа тэмдэглэж, бүх гишүүддээ 1-р улиралд хийгдсэн ажлуудаа тайлагнан цаашид хийх ажлын чиглэлээ ярилцаж, салбарын дарга нарын зөвлөгөөнд яригдсан асуудлаар мэдээлэл хийлээ. 

 Энэ үеэр гишүүдийн дунд 3 төрөлт спортын тэмцээн зохион байгуулж,Татварын баяраа тэмдэглэн 1 мэргэшсэн нягтлан бодогчийг азтанаар шалгаруулж Байгаль нуур, Итгэлт хамбын аялалд аялуулахаар тодруулав.