Учрал.Н Баттөмөр.Б 2017.06.12 | Телевиз: NTV

Ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой улсын их хурлын чуулган завсарлана

УИХ-ын гишүүд

УИХ-ын чуулган хуралдаан завсарлаж мэдэхээр байна.

Учир нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуультай давхцаж байгаа учраас завсарлах гол шалтгаан болж байна гэжээ. Уг нь өнгөрсөн долоо хоногийн төгсгөлөөр УИХ-ын чуулган завсарлах хүлээлттэй байсан. Одоогоор эх сурвалжуудын өгч буй мэдээллээр ирэх долоо хоногт завсарлах мэдээлэлтэй байна.

Чуулган завсарлахтай холбогдуулан гишүүдийн байр суурийг хүргэж байна.