Баттөмөр.Б 2017.12.08 | УИХ-ын Хэвлэл мэдээллийн алба

Төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын 2018 оны үндсэн чиглэл, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн өнөөгийн байдлын талаар ярилцлаа

УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр

УИХ-ын гишүүнтэй ярилцъя нэвтрүүлэгт УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр  оролцлоо.