С.Амарсайхан 2017.12.15 | Телевиз: UBS

С.Амарсайхан: Төрийн албаны ёс зүйг сайжруулна

НИТХ-ын дарга С.Амарсайхан

НИТХ-ын дарга С.Амарсайханаас Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд хөтөлбөр, НИТХ дотоод зохион байгуулалтын талаар тодрууллаа