Содбаатар.Я 2018.02.08 | Сайт: Vip76.mn

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийг эцэслэн баталлаа

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийг эцэслэн баталлаа

Өнөөдөр /2018.02.08/ УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийг эцэслэн баталлаа.

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулинд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтөөр Банкны тухай хуулийн шинэчлэлтэй уялдуулан банк, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилготой банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээний үед банкийг шилжүүлэх үед санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж болох талаарХадгаламжийн даатгалын корпорациас банкинд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалт, эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгохдаатгалын тохиолдлын үед хадгаламж эзэмшигчийн даатгалын нөхөн төлбөр авах эрхийг баталгаажуулж, нэмэгдүүлэх зэрэг чиглэлээр тодорхойлж тусгасан.

Хуулийн эцсийн хэлэлцүүлгийн талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг УИХ-ын гишүүн Я.Содбаатар танилцууллаа.

Эдийн засгийн байнгын хороо 2018 оны 02 сарын 06-ны өдөр хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийжээ. Тус байнгын хорооноос Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 8 дахь заалтыг "Корпорацийн Гүйцэтгэх захирал нь улсын ахлах байцаагч байх бөгөөд улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчийн эрхийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч олгож цуцална" хэмээн өөрчлөн найруулах санал гаржээ.

Байнгын хорооны танилцуулгын дараа асуулт асууж, санал хэлэх гишүүн байсангүй. Байнгын хорооноос гарсан зарчмын зөрүүтэй саналын томъёоллыг хуралдаанд оролцсон ихэнхи гишүүд дэмжлээ.

Ингээд Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг бүхэлд нь батлахыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 73.7 хувь нь дэмжсэн юм. Ингэснээр уг хуулийн төсөл эцэслэн батлагдлаа.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үйл ажиллагааны бие даасан байдал нэмэгдэж хадгаламжийн даатгалын олон улсын зарчимд нийцэх, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалснаар иргэдийн банкинд итгэх итгэл бэхжих, банк санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал хангагдахад дэмжлэг үзүүлэх, улмаар улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах буюу банкны хүндрэлээс үүдсэн хохирлыг даатгалын хураамжаас бүрдсэн хадгаламжийн даатгалын сан хариуцах тогтолцоо төлөвшиж, Олон Улсын Валютын Сантай тохиролцсон хөтөлбөр, бодлогын нөхцөл биелэгдэх чухал ач холбогдолтой гэж Засгийн газар өргөн үзэж байгаа юм.