Ч.Улаан 2018.06.04 | МН25 ТВ

Дахин хөрөнгөжүүлэлтийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж дуусчээ

Банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлт шинэчлэлтийг баталгаажуулах дахин хөрөнгөжүүлэлтийн тухай хуулийн төслийг Засгийн газар, Монгол банктай хамтран боловсруулж УИХ-д өргөн барьсан байна. Энэ талаар УИХ-ын гишүүн Ч.Улаан байр сууриа илэрхийллээ.

УИХ-ын гишүүн Ч.Улаан: Энэ хуулийн төсөл нь банкнуудын үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлсэн, түүнийг төрийн хяналтад байлгаж, үр дүнд хүргэх механизмуудыг өөртөө агуулсан зэрэг давуу талтай юм.  Үүнийг хэлэлцэж, богино хугацаанд шийдэх нь зүйтэй.