Ч.Улаан 2018.06.04 | МН25 ТВ, VTV ТВ, Bloomberg TV Mongolia

Дахин хөрөнгөжүүлэлтийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж дуусчээ

Банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлт шинэчлэлтийг баталгаажуулах дахин хөрөнгөжүүлэлтийн тухай хуулийн төслийг Засгийн газар, Монгол банктай хамтран боловсруулж УИХ-д өргөн барьсан байна. Энэ талаар УИХ-ын гишүүн Ч.Улаан байр сууриа илэрхийллээ.

УИХ-ын гишүүн Ч.Улаан: Энэ хуулийн төсөл нь банкнуудын үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлсэн, түүнийг төрийн хяналтад байлгаж, үр дүнд хүргэх механизмуудыг өөртөө агуулсан зэрэг давуу талтай юм.  Үүнийг хэлэлцэж, богино хугацаанд шийдэх нь зүйтэй.