Н.Цэрэнбат 2018.06.05 | Рояаль

"Шинэ эрин - Боловсрол" хөтөлбөр үр дүнгээ өгч байна

Монгол Улсын хөгжлийг дээшлүүлэийг зорьж байвал ЕБС-ийн сургуулийн сурагчдын түвшинг нэмэгдүүлэх ёстой гэдгийг УИХ-ын гишүүд онцолж байна. Тиймээс энэхүү хөтөлбөрийг сайжруулахаар УИХ-ын гишүүн Н.Цэрэнбат тойрогтоо "Шинэ эрин - Боловсрол" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлжээ. 

Тэрээр ЕБС-ийн сурагчдын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр "Шинэ эрин - Боловсрол" төслийг тойргийнхоо 6 сумын ахлах ангийн сурагдын дунд хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Энэ хөтөлбөрийн дагуу сурагчид сурлагаа дээшлүүлж аймгийн хэмжээнд зохиогдсон олимпиадад амжилт гаргах болсон талаараа танилцууллаа.