Л.Мөнхбаатар 2018.06.21

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл танилцууллаа

Улсын их хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатар

Улсын их хурлын чуулганаар Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл танилцууллаа

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Сувд