Л.Мөнхбаатар 2018.06.21

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл танилцууллаа

Улсын их хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатар

Улсын их хурлын чуулганаар Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл танилцууллаа