Б.Баттөмөр 2018.10.01 | Star TV

Монгол Улс гадаад худалдааны зах зээлд чиглүүлэгч газар, яамтай болох санал гаргав

Монгол Улс худалдааны салбарын тусгайлсан яам, агентлагтай болох ёстой гэсэн санал гарлаа. 

УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр: Монгол Улсын гадаад худалдааны бодлого зохицуулалтгүй. Ардчилал зах зээлийн нийгэмд шилжсэн 30 гаруй жилийн хугацаанд энэ чиглэлээр хуульгүй явж ирсэн. Хуульгүй явна гэдэг бол бүртгэлгүй явна гэсэн үг. Бүртгэлгүй явж байгаа ажил үйлчилгээг хууль ёсны гэж үздэггүй.