Ж.Мөнхбат 2018.10.10 | TМ

Төсвийн орлогыг хэт өөдрөгөөр төсөөлсөн гэж аудит дүгнэжээ

Аудитын газраас аудит хийжээ.

Аудитын байгууллагын дүгнэлтэд төсвийн орлогыг хэт  өөдрөгөөр төсөөлсөн өөрөөр хэлбэл орлого биелэхгүй байх эрсдэл байна гэж дүгнэлээ.