Ж.Сандагсүрэн 2019.02.28 | Дүүргийн Хэвлэл мэдээллийн алба

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвтэй болно

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвтэй болно

Сонгинохайрхан дүүрэгт 2018 оны эцсийн байдлаар 8220 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 1000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бий гэсэн тоон мэдээлэл бий.

Харин дүүргийн удирдлагууд тэдний эрх ашгийг хамгаалах, хөгжүүлэх зорилгоор дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэд хуучин “Капитал” банк байрлаж байсан байрыг стандартын дагуу засварлаж, “Хөгжлийн төв” байгуулж байна. Төвийг байгуулах ажил 2018 оны 11 сараас эхэлсэн бөгөөд 2019 оны 03 сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Засаг дарга Ж.Сандагсүрэнгийн санаачилгаар хийгдэж буй уг төвийг байгуулах ажилд “Good neighbors Мongolia” олон улсын байгууллага, “Натул” ХХК, “Тэсо” корпораци, “Монлабел” ХХК, “Тэнгэрийн унага” ХХК, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Х.Батмэнд зэрэг маш олон иргэн, аж ахуйн нэгж дэмжиж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлснийг дурьдах ёстой.

Уг төв ашиглалтад орсоноор эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаа, сэтгэлзүйн болон мэргэжлийн сургалтууд, ганцаарчилсан, эмчийн болон хуулийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, хүүхдийн тоглоомоор дамжуулан нөхөн сэргээх үйлчилгээ зэрэг үйл ажиллагаа явагдах юм.