А.Ундраа 2019.03.12 | News.mn

УИХ-ын гишүүн, физикийн ухааны доктор А.Ундраагийн нэрэмжит физикийн олимпиад зохион байгуулагдлаа

УИХ-ын гишүүн, физикийн ухааны доктор А.Ундраагийн нэрэмжит физикийн олимпиад зохион байгуулагдлаа

УИХ-ын гишүүн, физикийн шинжлэх ухааны доктор А.Ундраагийн санаачилгаар   сурагчдын сурах идэвхийг дэмжих, шинжлэх ухааны сонирхлыг хөгжүүлэх зорилготой физикийн хичээлээр “Багийн олимпиад” зохион байгууллаа.

Тус олимпиад Баянгол дүүргийн 73 дугаар сургуулийн хичээлийн байранд 2019 оны 3 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан бөгөөд Баянгол дүүргийн 19, 20, 38, 51, 73, 141 дүгээр сургуулийн 6-9-р ангийн 780 сурагч хамрагдсан юм.

Олимпиадын сэдвийг суурь боловсролын физикийн хичээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулсан бөгөөд анги бүр 2 туршилтад бодлого, 20-25 бодлого, асуулт даалгавар гүйцэтгэн уралдлаа.

Дүнг хувийн амжилт, багийн амжилт, сургуулийн амжилт гэсэн төрлүүдээр гаргав.

СУРГУУЛИЙН АМЖИЛТ:

 1. С.Бөхзориг захиралтай 73-р сургууль тэргүүн байр
 2. Т.Баасанцэцэг захиралтай 141-р сургууль 2- байр
 3. Н.Батбаяр захиралтай 20-р сургууль 3-р байр эзэллээ.

БАГИЙН АМЖИЛТ:

Дээрх сургуулиудын 6-р ангийн 27 багаас

 1. Б.Дэлгэрцэцэг багштай 6б анги
 2. Ж.Эрдэнэмөнх багштай 6в анги
 3. Э.Амаржаргал багштай 6а ангиуд эхний 3 байр эзэллээ.

7-р ангийн 21 багаас

 1. Г.Алтансүх багштай 7в анги
 2. Ц.Ичинноров багштай 7в анги
 3. Т.Оюунтунгалаг багштай 7в ангиуд эхний 3 байр эзэллээ.

8-р ангийн 19 багаас

 1. Ж.Эрдэнэмөнх багштай 8в анги
 2. Ц.Ичинноров багштай 8а анги
 3. Б.Дэлгэрцэцэг багштай 8б ангиуд эхний 3 байр эзэллээ.

9-р ангийн 18 багаас

 1. Ц.Ичинноров багштай 9в анги
 2. Ц.Ичинноров багштай 9а анги
 3. А.Ганболд багштай 9в ангиуд эхний 3 байр эзэллээ.

Хувийн амжилтаар медаль авсан сурагчдыг сургууль сургуулиар нь доорх хүснэгтэд үзүүллээ.

Сургууль алт мөнгө хүрэл Нийт
1 19-р сургууль 2 2 6 10
2 20-р сургууль 11 16 22 49
3 38-р сургууль 8 10 17 35
4 51-р сургууль 2 6 11 19
5 73-р сургууль 14 13 17 44
6 141-р сургууль 6 12 25 43