Хэлэлцүүлэг

Улстөр

Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Зам, Тээвэр

Уул уурхай, Ашигт малтмал

Эдийн засаг, Худалдаа

Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Барилга, Хот байгуулалт

Хүний эрх

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Эрчим хүч

Эрүүл мэнд

Орон нутгийн хөгжил

Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи