Хэлэлцүүлэг

Эдийн засаг, Худалдаа

Улстөр

Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Хүний эрх

Зам, Тээвэр

Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Уул уурхай, Ашигт малтмал

Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Барилга, Хот байгуулалт

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Эрчим хүч

Эрүүл мэнд

Орон нутгийн хөгжил

Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи