Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2014-07-08

Буцаасан, хүчингүй болсон

УИХ Байр суурь
М.Батчимэг Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийг өргөн барилаа

Улсын Их гишүүн М.Батчимэг, С.Дэмбэрэл нар  Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын дарга З.Энхболдод өнөөдөр / 2014.07.08 / өргөн барилаа. Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан

2014.07.08   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан