Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2015-07-09

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь
Р.Бурмаа Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Мал амьтны эрүүл мэндийн хуулийн төслийн онцлох заалтууд

Хуулийн төсөлд мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчин гарсан бол хэрхэн тэмцэх, мал, амьтныг эрүүлжүүлэх, мал, амьтнаас хүнд халдварладаг өвчинтэй тэмцэх, түүнчлэн мал эмнэлгийн үйлчилгээний с

2016.05.25   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан