Хүүхдийн эрхийн тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2015-05-11

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь
Б.Бат-Эрдэнэ Монгол улсын их хурлын гишүүн

Б.Бат-Эрдэнэ: Хүүхдээр дамжуулж баялаг хувиарлах бодлогоо тууштай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй

УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар "Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” болон “Монгол Улсын хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж буюу Хүүхдийн

2018.05.25   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Г.Даваадорж Сэтгүүлч

Эхнэр, нөхөр байхаа больсон ч эцэг, эх хэвээр байх ёстой

Хуулийн нэр: Хүүхдийн эрхийн тухай Санаачлагч: Засгийн газар Өргөн барьсан он.сар.өдөр: 2015.05.11 Батлагдсан он.сар.өдөр:  2016.02.05 Хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн он.сар.өдөр:  2016.09.01

2016.03.23   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан