Эрүүгийн хууль

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2016-02-12

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
М.Энхболд Монгол улсын их хурлын дарга

Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталлаа

Чуулганы хуралдаанаар Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон “Хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны х

2017.05.18
М.Энхболд Монгол улсын их хурлын дарга

Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцлээ

2017 оны 2 дугаар сарын 9 ны чуулганаар  Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны

2017.02.09   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан