Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдад олгох нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох тухай

Тогтоолын төсөл (Монгол Улсын Ерөнхий аудитороос ирүүлсэн санал)
Өргөн барьсан: 2018-02-02

Батлагдсан

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Г.Тэмүүлэн Монгол улсын их хурлын гишүүн

Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдад олгох нэмэгдлийн хэмжээг тогтооно

Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар “Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдад олгох нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэв. Энэ тал

2018.02.07   ТБХ-ны хуралдаан