Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Н.Цэрэнбат

Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын сайд

Ц.Батбаяр

Байгаль орчин ногоон хөгжлийн дэд сайд

2019 2020 2021 2022 2023
Хууль Төлөв
1.

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

2.

Агаарын тухай

3.

Ард нийтийн санал асуулгын тухай

4.

Хог хаягдлын тухай

5.

Хэнтий хан уулын нэрийг Бурхан халдун уул гэж өөрчлөх тухай

6.

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

7.

Парисын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

8.

Ойн тухай хууль

9.

“Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенци”-ийг соёрхон батлах тухай

10.

Казиногийн тухай