Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
С.Чинзориг

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

Б.Мөнгөнчимэг

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын дэд сайд

2019 2020 2021 2022 2023
Хууль Төлөв
1.

Хөдөлмөрийн тухай

2.

Нийгмийн даатгалын тухай

3.

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд тэтгэмж олгох тухай

4.

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай

5.

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

6.

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай

7.

Ахмад настны тухай

8.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

9.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

10.

Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого

11.

Гэр бүлийн тухай

12.

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай