Шадар сайд
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ө.Энхтүвшин

Монгол улсын Шадар сайд

2018 2019 2020 2021 2022
Хууль Төлөв
1.

Төв банкны тухай

2.

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай

3.

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль