Шадар сайд
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ө.Энхтүвшин

Монгол улсын Шадар сайд

2019 2020 2021 2022 2023
Хууль Төлөв
1.

Хэмжил зүйн тухай хууль

2.

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай

3.

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль