Налайх дүүрэг
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ч.Раднаабазар

Налайх дүүргийн Засаг дарга

Б.Нэргүй

Налайх дүүргийн ИТХ-ын дарга

2018 2019 2020 2021 2022
Мэдээлэл ороогүй байна.