Батлан хамгаалахын яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Н.Энхболд

Батлан хамгаалахын сайд

Т.Дуламдорж

Батлан хамгаалахын дэд сайд

2019 2020 2021 2022 2023
Хууль Төлөв
1.

Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

2.

Эрүүл мэндийн тухай хууль

3.

Орон нутгийн хамгаалалтын тухай

4.

Дайчилгааны тухай

5.

Улсын нисэхийн тухай

6.

Монгол улсын батлан хамгаалах тухай