Батлан хамгаалахын яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Н.Энхболд

Батлан хамгаалахын сайд

Т.Дуламдорж

Батлан хамгаалахын дэд сайд

2020 2021 2022 2023 2024
Хууль Төлөв
1.

Эрүүл мэндийн тухай хууль

2.

Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

3.

Орон нутгийн хамгаалалтын тухай

4.

Дайчилгааны тухай

5.

Улсын нисэхийн тухай

6.

Монгол улсын батлан хамгаалах тухай