Өнөрмаа

Б.Өнөрмаа

Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын хяналтын прокурор, Хууль зүйн ухааны доктор

Нийт 2 мэдээ байна.
  • 24/10/16

    Б.Өнөрмаа: “Давтан бүлэглэж буюу урьдчилан үгсэн т...

    ХУУЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ БУЮУ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН ТУСГАЙ АНГИЙН 145 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 145.2 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН “ДАВТАН БҮЛЭГЛЭЖ БУЮУ УРЬДЧИЛАН ҮГСЭН ТОХИРОЛЦСОН” ГЭХ ӨГӨГДЛИЙН ТАЛААР... УЕПГ-ын СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР, ХУУЛЬ ЗҮЙН УХААНЫ ДОКТОР Б.ӨНӨРМАА: Нэг. Удиртгал хэсэг Эрх зүйн хэм хэмжээ гэдэг нь нийгмийн болон түүнтэй холбогдож үүссэн харилцааг зохицуулж хамгаалах зорилгоор тодорхой хүн ам, нутаг дэвсгэр дээр з...
  • 15/12/15

    Албан тушаалтан авлигач байх бололцоог монголын па...

    (Уг ярилцлагыг Эрүүгийн шинэчилсэн хууль батлагдахаас өмнө хийсэн болно) - Өндөр түвшний авлига гэдгийг тодорхойлбол? Өндөр түвшний авлигад ихэвчлэн төрийн болон олон улсын байгууллагын өндөр албан тушаалтан, томоохон аж ахуйн нэгж оролцсон, улс төрийн нөлөө, шийдвэр, хууль бус лоббигоор дамжиж эсвэл тодорхой бизнесийг далд аргаар дэмжихэд чиглэгдсэн, авлигын төрөл нь ихэвчлэн үнэт цаас, хөрөнгө оруулалт, хөнгөлөлт, давуу байд...
Нийт 1 хуудас/2 мэдээ