Өнөрмаа

Б.Өнөрмаа

Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын хяналтын прокурор, Хууль зүйн ухааны доктор

Нийт 3 мэдээ байна.
 • 15/02/17

  Засгийн газрын тогтоол Эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрч...

  Монгол Улс 1990-ээд оноос ардчилсан тогтолцоонд шилжсэнээс хойш эрх зүйн хөгжилд дэвшил гарсан гэж үзэж болох ба үүний бодит жишээ нь 1992 оны Монгол улсын шинэ Үндсэн хууль юм. Аливаа улсын эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох үндсэн нэг шалгуур нь тухайн улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль буюу Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хууль юм.[1] 2002 оны Эрүүгийн хуулийг...
 • 24/10/16

  Б.Өнөрмаа: “Давтан бүлэглэж буюу урьдчилан үгсэн т...

  ХУУЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ БУЮУ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН ТУСГАЙ АНГИЙН 145 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 145.2 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН “ДАВТАН БҮЛЭГЛЭЖ БУЮУ УРЬДЧИЛАН ҮГСЭН ТОХИРОЛЦСОН” ГЭХ ӨГӨГДЛИЙН ТАЛААР... УЕПГ-ын СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР, ХУУЛЬ ЗҮЙН УХААНЫ ДОКТОР Б.ӨНӨРМАА: Нэг. Удиртгал хэсэг Эрх зүйн хэм хэмжээ гэдэг нь нийгмийн болон түүнтэй холбогдож үүссэн харилцааг зохицуулж хамгаалах зорилгоор тодорхой хүн ам, нутаг дэвсгэр дээр з...
 • 15/12/15

  Албан тушаалтан авлигач байх бололцоог монголын па...

  (Уг ярилцлагыг Эрүүгийн шинэчилсэн хууль батлагдахаас өмнө хийсэн болно) - Өндөр түвшний авлига гэдгийг тодорхойлбол? Өндөр түвшний авлигад ихэвчлэн төрийн болон олон улсын байгууллагын өндөр албан тушаалтан, томоохон аж ахуйн нэгж оролцсон, улс төрийн нөлөө, шийдвэр, хууль бус лоббигоор дамжиж эсвэл тодорхой бизнесийг далд аргаар дэмжихэд чиглэгдсэн, авлигын төрөл нь ихэвчлэн үнэт цаас, хөрөнгө оруулалт, хөнгөлөлт, давуу байд...
Нийт 1 хуудас/3 мэдээ