Мөнхбат

Ж.Мөнхбат

Монгол улсын их хурлын гишүүн

2001
2002
Монгол улсын их сургуулийг улс төр, судлаач мэргэжлээр төгсөв
Улсын Их Хурлын даргын Ажлын албанд зохион байгуулагч
2003
Улсын Их Хурлын даргын шадар туслах
2004
2005
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт референт
НАМЗХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
2006
2007
2008
Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциацийн ерөнхийлөгч
2009
2010
2011
“Монголын үнэн” сонины ерөнхий эрхлэгч
2012
НАМЗХ-ны дэд ерөнхийлөгч
Монгол ардын намын нарийн бичгийн дарга
2013
Монгол ардын намын Удирдах зөвлөлийн гишүүн
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай

3.

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай

4.

Монгол Улсын Засгийн газар, Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сангийн хооронд байгуулсан нэмэлт санхүүжилтын хэлэлцээр соёрхон батлах тухай”

5.

Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

6.

Ерөнхий хэлэлцээрийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

7.

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

8.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

9.

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

10.

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай

11.

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

12.

Эрүүгийн хууль