Лхамсүрэн

Ш.Лхамсүрэн

Барилга хот байгуулалтын дэд сайд

Мэдээлэл ороогүй байна.