Алдаржавхлан

Ж.Алдаржавхлан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга

Мэдээлэл ороогүй байна.