Баярсайхан

Д.Баярсайхан

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч, Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн дарга

Мэдээлэл ороогүй байна.