Бямбадорж

Б.Бямбадорж

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, Багануур дүүргийн засаг дарга (2012-2016)

Мэдээлэл ороогүй байна.