Батсүмбэрэл

Н.Батсүмбэрэл

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Мэдээлэл ороогүй байна.