Бямбацогт

С.Бямбацогт

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд

1997
1998
Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
1999
2000
“Нью прогресс” группийг үүсгэн байгуулав
2001
2002
2003
2004
2005
Голландын Мастрихтын их сургуулийг бизнесийн удирдлагын магистр зэрэг хамгаалав
2006
Монголын ардчилсан социалист оюутны холбоо ерөнхийлөгч
2007
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Ховд аймгаас сонгогдов
2009
“Монгол Улсын Төрийн далбааны өдөр” -ийг батлуулав
2010
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаагаа сонгогдов
2013
УИХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга
2014
2015
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 боловсруулав
МУИС-ийг эрх зүйч мэргэжлээр төгсөв
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдов
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

2.

Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай

3.

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай

4.

Зөрчлийн тухай

5.

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай

6.

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай

7.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль

8.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай

9.

Эрүүгийн хууль

10.

Дотоодын цэргийн тухай

11.

Цагдаагийн албаны тухай

12.

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

13.

Хууль тогтоомжийн тухай

14.

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн төслийн тухай

15.

Монгол улсын хилийн тухай

16.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

17.

Арбитрын тухай

18.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай

19.

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай

20.

УИХ-ын 26-р тогтоол

21.

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

22.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

23.

Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай

24.

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

25.

Монгол улсын их хурлын тухай

26.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай

27.

Төсвийн албаны эрх зүйн байдлын тухай хууль

28.

Компанийн тухай хууль

29.

Статистикийн тухай

30.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

31.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

32.

Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай

33.

Эхэд урамшуулал олгох тухай хууль

34.

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

35.

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай