Батболд.Сү
  • Овог: Батболд
  • Нэр: Сүхбаатар
  • Хэрэглэгчийн нэр: Батболд.Сү
  • Албан тушаал: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
  • Гишүүнчлэл: УИХ-ын гишүүн
  • Бүртгүүлсэн: 2013-06-28