Батболд

С.Батболд

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Тусгай хяналтын дэд хорооны дарга

1985
1986
ЗХУ-ын Москва хотын Олон улсын харилцааны дээд сургууль Олон улсын эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
Эдийн засгийн гадаад харилцаа хангамжийн яаманд мэргэжилтэн
1987
1988
Гадаад харилцааны Монголимпекс нэгдэлд Экспорт фирмийн захирал
1989
1990
Лондон хотын Бизнесийн удирдлагын их сургууль төгсөв
1991
1992
1993
"Алтай Трейдинг" ХХКомпанийг үүсгэн байгуулав
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Гадаад хэргийн дэд сайдаар томилогдов
2001
2002
ОХУ-ын Москва хотын Дипломатын академи Дипломатч мэргэжлээр төгсөв
2003
2004
Үйлдвэр, худалдааны сайдаар томилогдов
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2005
2006
2007
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаагаа сонгогдов
Засгийн газрын гишүүн, Гадаад харилцааны сайдаар томилогдов
2009
Монгол Ардын Намын даргаар сонгогдов
Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар томилогдов
2010
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдов
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 4 дэхь удаагаа сонгогдов
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

2.

Худалдааны тухай

3.

Засгийн газрын тухай

4.

Төрийн албаны тухай

5.

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай