Энх-Амгалан

Л.Энх-Амгалан

Монгол Улсын Их Хурлын Дэд Дарга

Монгол улсын их хурлын гишүүн

2006
2007
2008
MCS электроникс ХХК-ийн захирлуудын зөвлөлийн дарга
2009
2010
Юнител группын захирлуудын зөвлөлийн даргаар 15 жил ажиллав.
2011
MCS группын тэргүүн дэд ерөнхийлөгчөөр 16 жил ажиллав.
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2013
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн ахлагчаар ажиллав.
2014
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль санаачлав.
2015
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль санаачлав.
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Хөвсгөл аймгаас 2 дахь удаагаа сонгогдов.
Нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороон дарга
2017
Улсын их Хурлын дэд даргаар томилогдов
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Төрийн албаны тухай

2.

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

3.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

4.

Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

5.

Малчны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль

6.

Ойн тухай хууль

7.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

8.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай