МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Намтар

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Хэнтий аймаг МАН-ын хорооны улс төрийн ажилтан
2 Хэнтий аймаг Хэрлэн сум засаг даргын орлогч
3 Хэнтий аймаг МАН-ын хорооны дэд дарга
4 Хэнтий аймаг Хэрлэн сум засаг дарга
5 Хэнтий аймаг Засаг дарга
6 Хэнтий аймаг Засаг дарга
7 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн
8 Монгол Улсын Их Хурал УИХ-ын гишүүн

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Хэрлэн нэгдүгээр 10 жил Хэнтий аймаг
2 Гадаад хэлний сургууль Улаанбаатар Баклавар
3 Удирдлргын академи Улаанбаатар Баклавар