Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2015-06-10

Хэлэлцэж байгаа 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 0
УИХ Байр суурь