2016.05.19
Орон нутгийн хөгжил

Хөдөө, орон нутагт ажиллах боловсон хүчин дутмаг байна

 Орон нутагт бүтээн байгуулалт үргэлжлэн, ажлын байр байгаа хэдий ч ажиллах хүчний тоо хязгаарлагдмал байна.

“Дорнод аймагт зургаан цэцэрлэг шинээр баригдсан. Мөн хоёр ЕБС, нэг МСҮТ, хоёр эмнэлэг гэхмэтчилэн эрүүл мэнд, боловсролын салбарт хийгдсэн. Сургууль төгсөгчид орон нутагтаа очин ажиллах нь багассан гэж УИХ-ын гишүүн Х.Болорчулуун хэллээ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ