МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.06.25
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

"Эрүүл мэндийн аюулгүй байдал-Салбар дундын хамтын ажиллагаа" чуулга уулзалт боллоо

Эрүүл мэндийн аюулгүй байдал хийгээд олон салбарын хамтын ажиллагааны өндөр түвшний хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар томуугийн цартахалын бэлэн байдлыг хангах тухай асуудал бөгөөд салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах асуудал байлаа.

Боловсрол, нийгмийн хамгаалал, төсөв санхүү, байгаль орчин, онцгой байдал зэрэг олон салбарын оролцоо, хамтын ажиллагааг хангах талаар Монгол улсын Засгийн газраас энэ чиглэлд онцгой анхаарал хандуулж, ажиллаж байгаа юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ