МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.11.18
Зам, Тээвэр

Дорноговь аймагт 12 км төмөр зам ашиглалтанд орлоо

УИХ-ын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан: Зүүн бүсийн хөгжил явагдаж байгаа энэ цаг үед бол Дорноговь аймаг  энэ бүсүүдийн гол огтлолцол дээр байгаа тулгуур аймаг юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ