МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.01.09
Зам, Тээвэр

Улаанбаатар Дархан чиглэлийн авто замын бүтээн байгуулалтын ажил 2020 оны 3-р сараас эхэлнэ

Дархан-Улаанбаатар чиглэлийн 200 гаруй км замын бүтээн байгуулалтын ажил 2020 оны 03-р сараас эхлэн богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэхээр болсон. 

Б.Энх-Амгалан: Гэрийн эхний үе шат бол 11-р сард үндсэн замынхаа хөдөлгөөнийг нээнэ. Түр замаар явуулахгүй үндсэн замд явуулна. үүний дагуу 11-р сард үндсэн замыг нээсэн. зам засварын ажил бүрэн дуусаагүй учраас зарим газраа зассан зарим газраа цементен хучилттай замаар явж байгаа. Одоо 2020 оны 3-р сараас замын ажил идэвхитэй явагдана. Үүнд ажлын график төлөвлөгөө гаргана. Азийн хөгжлийн банктай хэлэлцээрүүдийг хийж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ