МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.03.13
Батлан хамгаалах, Аюулгүй байдал

Корона вирусны халдварын улмаас засгийн газрын нөөц сангаас 10 тэрбум орчим төгрөг зарцуулсан байна

Гадаадаас ирэх Монголчуудын бүртгэл дуусахаар тусгай онгоц нисгэж авчрах, тэднийг тусгаарлах байруудыг нэмж гаргаад байна. 

Н.Энхболд: Өндөжүүлсэн бэлэн баөйдал зарласнаас хойш засгийн газрын нөөц сангаасаа 10 тэрбум орчим төгрөг гаргасан. Юун түрүүнд шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур, халуун цэг дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмнэлгийн, онцгой байдлын бүх хүмүүсийн хамгаалалтанд зориулсан хэрэгсэлд төсөвд зарцуулагдсан. Гадны нэг иргэнд халдвар дамжиж орж ирсэн байгаа. Энэ хугацаанд ямар нэгэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ