МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.04.20
Зам, Тээвэр

Зам тээврийн салбарын бүтээн байгуулалт

Наран ээсэн эх орны минь Дорнын их говьд Монгол хүний оюун ухаан, эв нэгдэл, хөлс хүч, хамтын хүчээр энх цагийн бүтээн байгуулалтын өрнөж байна. 

Б.Энх-Амгалан: Тавантолгой төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд Монголчууд төмөр замыг өөрсдөө бие дааж тавьж чадна гэдгийг харуулсан жишээ болж байна. Анх Алтан ширээгийн төмөр замыг тавьж байхад бид нарыг тавьж чадах эсэхэд эргэлзэж байсан. 

ШИНЭ МЭДЭЭ