МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.05.27
Хууль, эрх зүй

Ж.Бат-Эрдэнэ: Бодлогын бичиг баримтуудыг нэгтгэсэн хууль баталсан

УИХ-ын чуулган завсарлахаас өмнө хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг баталсан. 

Ж.Бат-Эрдэнэ: Өнгөрсөн парламент олон хууль баталсан. Тэр дундаа сүүлийн 20-30 жидл яригдаж ирсэн үндсэн хуулийн шинэчлэл хийгдсэн. Зах зээлд шилжсэн үеэс Монгол Улсын эдийн засаг нилээн өөрчлөгдөж зах зээлийн зарчмаар явдаг боллоо, төлөвлөлтүүдийг өөр өөр хардаг болсон. 

ШИНЭ МЭДЭЭ