МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

УИХ-ын гишүүн Б.Энх-Амгалангаас төрийн албаны өнөөгийн байдлын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн даргад асуулга тавилаа
2018.08.18
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

УИХ-ын гишүүн Б.Энх-Амгалангаас төрийн албаны өнөөгийн байдлын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн даргад асуулга тавилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энх-Амгалангаас төрийн албаны өнөөгийн байдлын талаар Төрийн албаны зөвлөлийн даргад тавьсан асуулга

ШИНЭ МЭДЭЭ