НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭГДҮГЭЭР ОРЛОГЧ

2021.02.25
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Хичээлийн хоцрогдлыг арилгах төлөвлөгөө боловсруулж байна

Нийслэлд танхимын хичээл хэзээ эхлэх нь тодорхойгүй байгаа учраас хичээлийн хоцрогдлыг арилгах төлөвлөгөө боловсруулж байна. 

Ж.Сандагсүрэн: 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн программд байхгүй агуулга, хоёр жилийн хичээлийн хоцрогдол алдагдлыг өглөөний цагийн хөтөлбөрөөр нөхөж болно. 

ШИНЭ МЭДЭЭ